Τυνδάρεως

Βασιλιάς της Σπάρτης, γιος του Περιήρη και εγγονός του Αίολου. Άλλη εκδοχή τον θέλει γιο του βασιλιά της Σπάρτης Οίβαλου και της ναϊάδας Βατείας. Εκθρονίστηκε από τον αδελφό του Ιπποκόοντα και τους δώδεκα γιους του και κατέφυγε στον βασιλιά της Αιτωλίας Θέστιο. Νυμφεύτηκε την κόρη του Θέστιου Λήδα και απέκτησε δυο γιους, τους Διόσκουρους Κάστορα και Πολυδεύκη, και τέσσερις κόρες, την Ελένη, την Κλυταιμνήστρα, την Τιμάνδρα και τη Φιλονόη. Ξαναπήρε το θρόνο της Σπάρτης, κι όταν πέθανε, τον διαδέχθηκε ο γαμπρός του Μενέλαος, σύζυγος της ωραίας Ελένης.
* * *
-εω και -έου και -εος, ο, ΝΑ
(αττ. τ.) βλ. Τυνδάρεος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Τυνδάρεως — Τυνδάρεω̆ς , Τυνδάρεος Tyndareos masc acc pl (attic epic ionic) Τυνδάρεω̆ς , Τυνδάρεος Tyndareos masc nom sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Тиндарей — (Tyndareus, Τυνδάρεως). Спартанский царь, супруг Леды. Он передал свою власть Менелаю как мужу Елены. (Источник: «Краткий словарь мифологии и древностей». М.Корш. Санкт Петербург, издание А. С. Суворина, 1894.) ТИНДАРЕЙ (Τυνδάρεως), в греческой… …   Энциклопедия мифологии

  • студа — холод , арханг., студь ж. – то же, с. в. р. (Даль), студель ж., псковск. (Даль), стыдь – то же, моск., ряз., воронежск., тамб. (Даль), студ срам, поругание , церк. (Даль), также простуда, цслав. студъ, студь ж. холод , ст. слав. стоудъ αἰσχύνη… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Tyndareus — In Greek mythology, Tyndareus Τυνδαρεύς (or Tyndareos Τυνδάρεως ) was a Spartan king, son of Oebalus (or Perieres) and Gorgophone (or Bateia), husband of Leda and father of Helen, Polydeuces (Pollux), Castor, Clytemnestra, Timandra, Phoebe and… …   Wikipedia

  • Тиндарей — (Τυνδάρεος, Τυνδάρεως, Tyndareus) сын спартанского царя Ойбала. Изгнанный братом своим Гиппокаоном и его сыновьями из Спарты, Т. бежал в Этолию, к Фестию, которому помогал в войнах с соседями, и женился на дочери его Леде. Благодаря содействию… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Tyndareos — (altgr. Τυνδάρεως; lat. Tyndareus) ist in der griechischen Mythologie ein König von Sparta, der Ehemann von Leda, Vater der Dioskuren Kastor und Polydeukes (lat. Castor und Pollux) und von Klytaimnestra, Helena und Phoibe. Inhaltsverzeichnis 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Sophocle — Buste de Sophocle Nom de naissance Σοφοκλῆς / Sophoklễs Activités …   Wikipédia en Français

  • Tyndare — Dans la mythologie grecque, Tyndare (en grec ancien Τυνδάρεως / Tyndáreôs) est un roi légendaire de Sparte. Selon les traditions, il est le fils de Périérès (ou d Œbale) et de Gorgophoné. Dépossédé du trône de son père par son beau frère… …   Wikipédia en Français

  • ТИНДАРЕЙ —    • Tyndarěus,          Τυνδάρεως, сын Периера и Горгофоны, брат Афарея, Левкиппа, Икария и Арены (Appolod. 1, 9, 5) или сын Ойбала и Батей, брат Гиппокоонта и Икариона (Appolod. 3, 10, 4). Будучи изгнан Гиппокоонтом из Спарты, он убежал с… …   Реальный словарь классических древностей

  • Тиндарей — (др. греч. Τυνδάρεως)  в древнегреческой мифологии[1] царь Спарты, муж Леды, отец Клитемнестры и Кастора. Сын Периера и Горгофоны[2] (либо Эбала[3] и Батии; либо Эбала и Горгофоны …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.